Đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành "Quản lý Hệ thống thông tin" có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học...

Nghiên cứu

Khoa học được tạo bởi nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản; lý thuyết; quan sát và thí nghiệm; chúng có quan hệ tương hỗ và cần có nhau để phát triển. Với vai trò là một trong những Viện nghiên cứu đầu ngành về CNTT, hiện nay, Viện CNTT có 5 phòng nghiên cứu chuyên sâu các chuyên ngành:...

Sản phẩm nổi bật

Một trong những kết quả quan trọng của quá trình nghiên cứu là các sản phẩm mang tính ứng dụng, đưa vào sử dụng trong thực tế và được đánh giá cao. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như: Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh trong y khoa (VRPacs 1.0); Hệ thống quản lý camera thông minh (VRCamera 1.0);...